AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Nom empresa: AUREA COWORKING

Raó social: EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.

NIF: B66475021

E-mail: INFO@AUREACOWORKING.COM

 1. FINALITAT DE LA PÀGINA WEB.

AUREA COWORKING és una empresa de coworking, per a lloguer d’espais de treball tant en taules compartides com en despatxos privats, en ambdós casos es comparteixen serveis amb la resta de coworkers (subministraments i serveis generals descrits tots en els apartats de “el coworking” i “pagina home”)

Els preus dels productes, descrits en l’apartat “preus” i “sales” són els sgtes:

 • Passada d’1 dia = 15 € + IVA
 • Bono de 20 hores = 79 € + IVA
 • Bono de 50 hores = 159 € + IVA
 • Temps parcial 5h / dia = 129 € + IVA
 • Temps parcial 6 h / dia = 149 € + IVA
 • Temps complet L-V = 195 € + IVA
 • Temps complet 24 hores = 235 € + IVA
 • Oficina virtual = 45 € + IVA
 • SALA SKYLIGHT (Mitja jornada) = 45 € + IVA
 • SALA SKYLIGHT (jornada completa) = 85 € + IVA
 • SALA LOFT (Mitja jornada) = 60 € + IVA
 • SALA LOFT (jornada completa) = 120 € + IVA

La disponibilitat de productes

La selecció de productes que ofereix AUREA COWORKING és vàlida quan els productes estiguin visibles en el Lloc Web i amb els límits d’estoc disponibles, però abans de realitzar el pagament online d’un dels nostres paquets és necessari rebre d’AUREA coworking un email amb codi de confirmació i data d’inici, sol·licita-ho via e-mail, telèfon o al visitar-nos.

 1. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Les condicions generals són les vigents des de la data de la seva última actualització. AUREA COWORKING pot optar per modificar les Condicions Generals exposades a continuació en tot moment i sense avís previ. De la mateixa manera, podrà modificar des del disseny i / o configuració del lloc web fins el seu contingut.

 1. Accedir al servei

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.U. (AUREA COWORKING) o qualsevol de les seves delegacions

L’accés és gratuït, llevat del que es refereix al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi estat contractada pel mateix usuari. Així mateix, l’accés al Lloc.

 1. Condicions d’ús del lloc web i Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga a fer un ús del Lloc Web i de tot el seu contingut i serveis de conformitat amb el que estableixen les lleis vigents, la moral, l’ordre públic, els usos generalment acceptats i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a utilitzar adequadament els serveis i continguts del lloc web, el que exclou qualsevol ús amb finalitats il·lícites o constitutius de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que puguin infringir la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic.

Addicionalment, l’Usuari s’obliga a no transmetre material o informació contrari a la Llei, la moral, l’ordre públic i les condicions generals. L’usuari es compromet al següent, sense que l’enumeració constitueixi una llista tancada i excloent:

1.- Facilitar informació verídica sobre les dades que se li sol·liciten en el formulari de registre d’usuari o a l’hora de realitzar la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

2.- A no incloure o difondre, en o des del lloc web, continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme, que atempti contra els drets humans, la moral, l’ordre públic, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

3.- A no introduir o difondre a la xarxa programes de dades, virus, programari nociu o qualsevol altre dispositiu electrònic susceptible de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els proveïdors de AUREA COWORKING o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

4.- A no difondre, transmetre o posar a disposició de tercers informacions, elements o continguts que constitueixin publicitat il·lícita o deslleial o que poguessin atemptar contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la constitució i pels tractats internacionals

5.- A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, documents electrònics de AUREA COWORKING, els seus proveïdors o tercers.

6.- A no inserir o difondre per mitjà del lloc web, continguts que vulnerin drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.

7.- A mantenir indemne a AUREA COWORKING ( “Lloc Web”) davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció a què pogués haver de sotmetre arran de l’incompliment, per part de l’Usuari, d’alguna de les normes d’ús indicades anteriorment. A més, aureacoworking.comd ( “Lloc Web”) es reserva el dret a requerir la indemnització per danys i perjudicis que li puguin correspondre.

 1. Propietat industrial i intel·lectual

La totalitat dels continguts del Lloc Web, comprenent els mateixos els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de AUREACOWORKING.com ( “Lloc Web”), sense que en cap cas, puguin entendre cedides les llicències a l’Usuari o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets d’explotació.

Són també titularitat de AUREACOWORKING.com ( “Lloc Web”) les marques, noms comercials i signes distintius i l’accés al Lloc Web no atribueix cap dret sobre els mateixos.

En cas de considerar, un Usuari o un tercer, que s’han violat els seus drets per haver-se inclòs en el Lloc Web un contingut determinat, s’haurà de notificar l’eventualitat a AUREA COWORKING per escrit.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari cedeix a AUREACOWORKING.com, de forma gratuïta i en exclusiva, els drets d’explotació sobre els comentaris i opinions que el primer pugui publicar. La cessió s’entén feta per a l’àmbit territorial mundial, sense limitacions, i pel període de durada màxim que preveu la Llei vigent sobre Propietat intel·lectual. Així mateix, euroclinical.com tindrà la possibilitat d’explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels comentaris i opinions esmentats, en sentit més ampli que la Llei reconeix.

I sobre els comentaris i opinions, l’Usuari declara que disposa dels drets de propietat intel·lectual i s’obliga a assumir qualsevol reclamació o responsabilitat, -el que comprèn indemnitzacions per danys i perjuicios-, que tercers puguin exercitar contra euroclinical.com per considerar que seus drets han estat vulnerats per accions derivades de les obligacions que l’Usuari contreu amb aquestes condicions generals.

 1. CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS).

EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.U (AUREA COWORKING) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.U (AUREA COWORKING) no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L. (AUREA COWORKING). La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de EUROCLINICAL SERVICES AND SOLUTIONS, S.L.U (AUREA COWORKING) té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les controvèrsies que puguin sorgir a causa de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals, s’interpretaran d’acord amb la Llei espanyola

 1. Dret de desistiment.

Si es tracta de serveis d’ús professional oferim als nostres usuaris d’1 a 3 dies de prova gratuïta (depenent del pack contractat) per verificar els serveis que oferim, a partir d’aquests dies les contractacions que facin dels mateixos s’assumeixen amb ple coneixement per part del client / usuari de les instal·lacions i serveis que inclouen els nostres paquets mensuals o flexibles segons sigui el cas. Les anul·lacions una vegada contractats els serveis s’analitzaran cas a cas durant els primers 5 dies de contractat el servei. Passats aquest termini, només s’acceptaran devolucions si la nostra companyia els aprova prèviament. En cas contrari, seran refusades.

D’altra banda, les devolucions que s’haguessin originat per la nostra responsabilitat seran abonades per complet.